top of page

Kuivike lypsykarjalle-OLKIKUIVIKERYYNI

STROHFELDER® PLATINUM 

extra fein

 UUTUUS! 

olkikuivikeryyni käytössä
olkikuivikeryyni
olkikuivikeryyni käytössä
olkikuivikeryyni käytössä
olkikuivikeryyni käytössä
olkikuivikeryyni käytössä
olkikuivikeryyni käytössä
olkikuivikeryyni käytössä
olkikuivikeryyni käytössä
Olkikuivike Ryyni - Platinum Extra Fein 18 kg
18 kg lava
suursäkki

Keskimäärin kulutus:

0,5-1,0 kg / makuuparsi / päivä

Pakkausvaihtoehdot

18 kg

500 kg

1000 kg

Lue enemmän kuvastoista

Video - Imukyky testi 

Video - Haastattelu luomutilalta

JOS TEIDÄN NAVETASSA ON

UTARETULEHDUKSIA 

 • 25 ja enemmän tapausta per 12 kk / per 100 lehmä 

HIERTYMIÄ, HAAVOJA TAI MUITA JALKA-, NIVEL- ja KINNERVAMMOJA

 • 15 ja enemmän tapausta per 12 kk / per 100 lehmä

SORKKASAIRAUKSIA

 • 15 ja enemmän tapausta per 12 kk / per 100 lehmä

MAITOTUOTOS

 • Jos keskituotos jää alle 8000 kg

 

SIINÄ TAPAUKSESSA STROHFELDER OLKIKUIVIKERYYNI ON RATKAISU TEILLE

 

   Hyvän kuivikkeen tulee imeä ylimääräinen neste siten, että eläinten elinympäristö pysyy kuivana ja hygieenisenä, jotta haitalliset mikro-organismit eivät lisäänny ja aiheuta eläimille sairauksia. /Strohfelder/

 

  Maitotila on herkkä kokonaisuus missä kaikkien asioiden on toimittava ajallaa, oikein ja laadukkaasti, eikä virheisiin ole juuri varaa. Pienelläkin erehdyksellä saattaa olla vakavia seurauksia toimivaan kokonaisuuteen.

   Sitä suuremmalla syyllä olisi mietittävä kaikki toimintatavat, olisiko niissä parantamisen varaa?

   Pelkästään vaihtamalla kuivikkeet toimivampiin ratkaisuihin, pystytään vähentämään huomattavasti tai kokonaan osa riskitekijöistä.

Kuivikkeilla on suuri merkitys kannattavaan ja toimivaan kokonaisuuteen.

 

OIKEIN HOIDETUILLA MAITOTILOILLA PYSTYY:

Vaikuttamaan utareterveyteen

 • Oikea ruokinta

 • Oikea lypsytekniikka

 • Perintötekijät

 • Kuiva ja hygieeninen makuualusta

   Toimivilla ja turvallisilla kuivikkeilla on iso vaikutus utareterveyteen. Suurin osa bakteereista, sienistä, homeista ym. utareterveyteen vaikuttavista haittatekijöistä on peräisin saastuneista kuivikkeista. Myös pöly ja liian hieno raekoko voi olla haitaksi utareterveydelle, varsinkin maitokanavien ollessaan avattuja.

   Eläinten ollessaan makuuparsissa lepoasennossa on kuivikkeet ja utaren pintaa suorassa kosketuksessa, minkä takia hygieenisillä, turvallisilla ja toimivilla kuivikkeilla on erittäin tärkeä osuus utare terveyteen kokonaisuudessa  

    Olkikuivikeryyni on lämpökäsitelty 120-130° C:ssa, minkä johdosta kaikki homeet, sienet, bakteerit kuten salmonella, e-coli ja muut vastaavat ovat eliminoituu.

Olkikuivikeryyni huimaa imukyky takaa aina kuivan alustan.

   Olkikuivikeryyni pystyy absorboiman jopa 4 kertaa omapainoon verrattuna nesteitä.

Esim. oljen imukyky on 8 kertaa pienempää, kutterin 4 kertaa ja turpeen jopa puolet vähäisempää, mitä Strohfelder olkikuivikeryynillä.

   Olkikuivikeryyni ei  menetä imukykyä, eikä liimaudu makuuparsiin eläinten painon alla.

   Olkikuivikeryynistä on poistettu tuotantovaiheessa kaikki utareterveydelle haitalliset pölyt ja partikkelikooltaan pienet hiukkaiset.

   Puhtaammat ja pölyttömät tuotantotilat – myös huomattavasti vähemmän allergeeneja ihmisille ja eläimille

 

Vaikuttamaan Polvi-/kinner-/nivelterveyteen

 • Liukas, kovaa tai liian märkä makuualusta

 • Kuivikkeiden sisältämät terävät reunat ja tikut

 • Liian hapan tai liian emäksinen makuualusta

    Oikeat ja toimivat kuivikkeet takaavat aina pehmeän ja kuivan alustan. 

Olkikuivikeryyni ei sisällä tikkuja taikka teräviä reunoja, se on tasalaatuista.

Olkikuivikeryynin pH on neutraali (pH7), se ei ärsytä eikä polta ihoa. Toisin kuin turve, kutteri ja/tai sahajauho.

 

Vaikuttamaan sorkkaterveyteen

 • Liian hapan tai emäksinen ympäristö

 • Kuivikkeiden sisältämät terävät reunat ja tikut

 • Liukas, kovaa tai liian märkä makuualusta ja lattia

    Strohfelder pehmeillä, tikuttomilla kuivikkeilla pystytään eliminoimaan liukas ja märkä alusta, sekä takamaan neutraali pH-ympäristö.

 

Vaikuttamaan maitotuotokseen

 • Oikea ruokinta

 • Perintötekijät

 • Pitempi yhtäjaksoinen lepoaikaa

 • Polvi-/kinner-/nivel-/sorkka ja utareterveys

   Kuivikkeilla on uskomattoman suuri merkitys maitotuotoksen. Käyttämällä oikeita kuivikkeita voitte kontrolloida  paremmin riskitekijöitä.

   Kuivittamalla eläimet toimivilla kuivikkeilla, parannatte eläinten hyvinvointia ja terveyttä, minkä johdosta myös viihtyvyys ja yhtäjaksoinen lepoaikaa makuparsissa pitenee huomattavasti.

 

Referenssi ja testitiloilla ollaan lisätty maitotuotosta *3-5% noin 3-4 kk. kuivikkeenvaihdosta lukien *kasvu perustuu eläinten pidempään yhtäjaksoiseen lepoaikaan, parantuneeseen ja vahvistuneeseen terveyteen.

  

Samoilla tiloilla, eläinmäärillä ja pienemmällä työpanoksella pysty tekemään parempaa taloudellista tulosta - ainoastaan vaihtamalla kuivikkeet toimiviin ja turvallisiin!

lue lisää olkikuivikeryynistä kuvastosta 

bottom of page